Cpanel là gì? Chức năng ra sao?

Cpanel là gì? Khi bạn mua dịch vụ hosting bạn sẽ được tiếp xúc với một trình quản lý hosting. và Cpanel là một trong nhiều trình quản lý hosting đó. Cpanel quản lý hosting dựa trên ệ điều hành Linux thông qua giao diện đồ họa dễ sử dụng, nó cho phép bạn quản […]