Bảng giá

Gói iStudent

 • Dung lượng : 300 MB
 • Băng thông : 30 GB 60 GB
 • Tên miền: 2
 • Apache 2.x + PHP 5.2.17
 • Quản lý bằng cPanel
 • CPU tối đa được sử dụng: 15%
 • Memory tối đa được sử dụng: 256MB
 • Thời gian cài đặt: 1-2 tiếng
 • Bắt đầu từ: 21.000 VNĐ /tháng

Gói iMonth – 1

 • Dung lượng : 500 MB
 • Băng thông : 50 GB
 • Tên miền: 5
 • Apache 2.x + PHP 5.2.17
 • Quản lý bằng cPanel
 • CPU tối đa được sử dụng: 15%
 • Memory tối đa được sử dụng: 256MB
 • Thời gian cài đặt: 1-2 tiếng
 • Bắt đầu từ: 40.000 VNĐ /tháng

Gói iStorage – 1

 • Dung lượng : 700 MB
 • Băng thông : 20 GB
 • Tên miền: 5
 • Apache 2.x + PHP 5.2.17
 • Quản lý bằng cPanel
 • CPU tối đa được sử dụng: 15%
 • Memory tối đa được sử dụng: 256MB
 • Thời gian cài đặt: 1-2 tiếng
 • Bắt đầu từ: 30.000 VNĐ /tháng

Gói iReseller Silver

 • Dung lượng : 5 GB
 • Băng thông : 150 GB
 • Tên miền: K.G.H
 • Số tài khoản tạo được: K.G.H
 • Quản lý bằng cPanel
 • CPU tối đa được sử dụng: 15%
 • Memory tối đa được sử dụng: 256MB
 • Thời gian cài đặt: 1-2 tiếng
 • Bắt đầu từ: 200.000 VNĐ /tháng