free hosting IP và SEO

host and SEO

Khi hositng tại 1 DC nào bình thường chúng ta sử dụng share IP. Khi đó website chúng ta sẽ chung với rất nhiều các website khác. Đã có cuộc tranh luận một thời gian liên quan đến có hay không sử dụng một địa chỉ IP tĩnh là tốt hơn so với việc có một địa chỉ IP động cho trang web của bạn. Theo sở thích bản thân mình và tôi nghĩ rằng tôi nói nhiều của SEO, chúng tôi muốn sử dụng một địa chỉ IP tĩnh khi lưu trữ một miền. Thông thường bạn có thể chọn một địa chỉ IP chuyên dụng từ hầu hết các host cho một vài Bucks thêm một tháng. Có nhiều lý do cho việc này, như là liên kết, tránh penalities trên cùng một IP lớp C  , và như vậy. Nếu bạn đang làm một trang web lớn, chỉ cần một ý tưởng tốt hơn để có một IP chuyên dụng hơn một chia sẻ.

https://youtu.be/UUbjMrJGFLk

Nói chung có một trang web trên một địa chỉ IP được chia sẻ sẽ không gây ra bất kỳ tác hại bạn. Bạn có thể xếp hạng tốt và không có gì tiêu cực về việc lưu trữ trên chia sẻ IP là. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn trang web là trên nó. Tuy nhiên những gì là quan trọng để biết như tôi đã nói là như thế nào, Google nói riêng và có thể khác động cơ nhìn vào những địa chỉ IP tĩnh và chia sẻ. Như tôi đã giải thích khi tôi công cụ tìm kiếm nhện đầu tiên đi qua trang web của bạn, nó sẽ phân tích nó với cơ bản HTML 1.0. Nếu có thể của nó để làm điều này sau đó nó sẽ bình thường đi về việc spidered và lập chỉ mục. Cho các trang web với một địa chỉ IP tĩnh họ sẽ nhận được spidered với HTML 1.0 như thể để giải quyết địa chỉ ngay lập tức. Nếu tình cờ bạn không có một địa chỉ IP tĩnh, Google có thể đi về phân tích các trang web với HTML 2,3,4 và vv cho đến khi có thể để giải quyết địa chỉ cho trang web cụ thể của bạn. Điều này có thể mất đến 3 tháng xảy ra. Trong khi đó nó sẽ sử dụng IP của các trang web chính trên IP này, thường thì các trang web máy chủ. Nó sẽ trở lại cho đến khi có thể của nó để tìm IP cụ thể của bạn. Trong thời gian này từ 1-3 tháng, bất kỳ liên kết mà bạn xây dựng trang web của bạn được tìm thấy bởi Google, sẽ được ghi không phải để trang web của bạn, nhưng với trang web gốc chính trên IP chia sẻ, thường lần các trang web lưu trữ của bạn. Khá thú vị. Theo tôi được biết, sau khi Google có thể xác định chính xác trang web của bạn từ những người khác, bạn sẽ có được ghi cho các liên kết. Tuy nhiên trong khoảng thời gian của tình trạng lấp lửng giữa đó, một trang web khác sẽ nhận được tín dụng cho các liên kết của bạn. Một cái gì đó mà có thể bạn không muốn xảy ra. Thú vị.

Nhưng nếu bạn đầu tư vào một số dịch vụ thiết kế website HCM bạn sẽ được miễn phí một năm hosting tốc độ cao và 1 năm tên miền quốc tế. điều đó rất là ưu đãi đứng ko nào.

Tận dụng những điều trên để có một website ok nhé.