Những giá trị mang lại của email doanh nghiệp đối với các trung tâm ngoại ngữ

Marketing hiện đại mang đến cho các cá nhân, tổ chức rất nhiều sự lựa chọn để quảng bá sản phẩm – dịch vụ của mình đến đông đảo người dùng, một trong số đó chính là sử dụng email doanh nghiệp để gửi các thông điệp đến khách hàng tiềm năng. Đây cũng là […]